eestikeelne Õigusabi Soomes

Eestikeelne õigusabi ja kohtus kaitsmine eesti keelt emakeelena rääkivalt, Soome koolitusega juristilt (Helsingi ülikool, õigusteaduskond)

Soome kohtus, politseis ja tollis klienti võib aidata, kaitsta ja esindada ainult selleks erilise loa saanud pädev magistrikraadiga jurist (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja).

Politsei vahistamisel ja kodust äraviimisel on õigus kasutada oma juristi abi. Politsei ei või alustada ülekuulamist enne, kui oma jurist on tulnud kohale. Samuti on keelatud hiljem kasuta ütlusi, mis on antud enne oma juristi kohale tulekut. Helista kohe, kui vajad abi! Helistada võib igal ajal.

Lisaks pakume õigusabi, kui on probleeme, mis on seotud pere, laste, töö või võlgadega. Samuti aitame olukordadel, kui kohtust on tulnud koju hagi tsiviilasjades, süüdistusakt kriminaalasjades või kutse politsei ülekuulamisele.

 

Õigustõlketeenus Soomes

Samuti pakume eesti - soome - eesti õigustõlketeenust kohtus, politseis või muudes Soome ametiasutustes.

IMG_0479.JPG

Sõltuvalt kliendi sissetulekust ja majanduslikust olukorrast on võimalik taotleda kliendile Soome riigilt õigusabi jaoks rahalist toetust  (oikeusapu). Vajaduse korral leiame mõistliku lahenduse teenustasu suhtes.


Õigusabi+Soomes+Helsingis.jpg

VÕTA ÜHENDUST

Ühendust võib võtta järgmise ankeediga, telefoni teel +358 44 562 1044 või e-mailiga: annemarie.pietila@icloud.com.

Nõu küsimine telefoni ja e-maili teel tasuta. 

Nimi
Nimi